Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 46 dětí. Jedna třída v jednopodlažní rekonstruované staré budově, druhá v přízemní přístavbě, jsou propojeny spojovací chodbou. MŠ má vlastní kuchyň s jídelnou pro obě oddělení. Každá třída má svou hernu, třída menších dětí i samostatnou ložnici, u velkých dětí je realizován tzv. nespavý režim.Dále má každá třída svoji šatnu, sociální zařízení i samostatný vchod.Školní zahrada je kolem celé budovy MŠ, je vybavena pískovišti, domky,bazény, část je upravena zámkovou dlažbou, vhodnou k různým činnostem, jízdě na koloběžkách, ale zatím stále není zahrada vybudována podle našich představ. V posledních letech došlo k několika zásadním opravám a úpravám budovy. V roce 2005 byly třídy vybaveny novými stoly a židlemi, koberci a linem, nově byla položena dlažba do šatny ve 2.třídě a nové lino v šatně 1.třídy. V roce 2006 se podařilo získat dotaci a mohla proběhnout výměna oken v celé budově, v roce následujícím došlo i na výměnu vchodových dveří a vybudování odsávacího zařízení ve školní jídelně. V roce 2008 byly částečně rekonstruovány umývárny, díky sponzorským darům přibyl na školní zahradě zahradní domek na hračky, zábradlí na terase, opravili jsme pískoviště a pořídili jsme zahradní stolky s lavičkami, abychom svačiny i leckteré vzdělávací činnosti mohli provádět venku. V roce 2009 bylo investováno do školní jídelny – židle pro děti, nová kuchyňská linka a rychlejší počítačové vybavení včetně nejnovějších programů na zpracování stravování a skladů ve ŠJ.  Ve třídách byly dle nových hygienických norem vyměněny světla.

Zápis do MŠ probíhá zpravidla v červnu, rodičovská veřejnost je informována v denním tisku Tachovský deník, ve čtvrtletníku  Město Přimda, místním rozhlasem, na vývěskách MěÚ, v obchodě a v budově MŠ.Děti jsou přijímány dle stanovených kritérii, během roku se děti přijímají na uvolněné místo. Přednostně jsou přijaty děti předškolní, akceptujeme i případný požadavek rodičů umístění sourozenců do jedné třídy. Adaptační doba : dle potřeb dítěte a zájmu rodičů

Rozdělení do tříd:

1. třída: děti 2-4 leté

Třída svým vybavením / nové stoly a židle, část nábytku / a uspořádáním vyhovuje mladším dětem. Pro hudební a taneční vyžití je ve třídě piano, hrací koutky slouží k různým činnostem a úkrytům skupinkám, ale i jednotlivcům. Děti po obědě odpočívají na svém lehátku / označení jmenovkou – značkou / v samostatné ložnici.

2. třída : děti 5-7 leté

Prostředí je přizpůsobeno pro děti starší, předškolní.Třída je světlá, prostorná s vyššími stropy, přiměřeně vybavena k různým činnostem. Částečně vybavena novým nábytkem – stoly a židle.Děti jsou vedeny k samostatnosti / samoobsluha při svačině, nalévání polévky apod./ MŠ má samostatnou jídelnu, takže děti nemusí být v jednom prostoru při jídle i při hře.

Naše mateřská škola je vedena mottem: Mějte děti rády takové, jaké jsou. Vytvořte jim takové podmínky, aby se postupně mohly stávat samostatnějšími, sebevědomějšími, soběstačnějšími, vnímavými k okolí a to i v případě, že jsou „jiné“.

Tomuto podřizujeme už přijímání dětí – rodiče nových dětí jsou při zápisu seznamováni s MŠ, jejími podmínkami, možnostmi, obsazením  aj. Jelikož jsme malé město děti nepřichází  do zcela neznámého prostředí, rodiče mohou jít s dětmi se všemi učitelkami na vycházku, mohou využít i ind. návštěv v jednotlivých třídách ještě před vlastním nástupem do školy.

Všechny děti jsou rovnocenné, žádné není žádným způsobem diskriminováno.  Jednotlivé TVP umožňují věnovat zvýšenou péči dětem, které to potřebují, mají momentální problém, přicházejí po delší nepřítomnosti apod. Řízené činnosti jsou dostatečně střídány činnostmi podle volby dětí, oddechovými činnostmi, pohybovými aktivitami. Aby děti věděly, kde jsou hranice volnosti, připravují společně pravidla chování, která dodržují.

Děti jsou  respektovány, nemáme problémy se zařazováním nebo nerespektováním dětí.