Charakteristika:

Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost s lidovými tradicemi, využít toto období ke slovním, pohybovýma hudebním hrám, využítí adventního času jako vhodné motivace k nejrůznějším činnostem a poznávání, radostné prožívání svátků.

 • Vnímání prostředí, ve kterém žijeme, uvědomovat si, že svým chováním se na něm podílíme, ovlivňujeme ho.
 • Společná rozhodnutí, dodržování dohodnutých pravidel, přizpůsobení se jim.
 • Citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc starším.
 • Chránit osobní soukromí a bezpečí svoje i druhých.
 • Citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším / vnímat nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
 • Komunikace bez zábran, výhoda komunikativnosti, vstřícnosti, aktivity.
 • Povědomí o širším kulturním prostředí, pravidla společenského soužití.

Očekávané výstupy:

 • Navazování kontaktu s dospělými, spolupráce ve skupině.
 • Uplatňovat poznatky a zkušenosti v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi.
 • Společné vystoupení dětí.
 • Rozvoj hudebních, pěveckých, rytmických a pohybových dovedností.
 • Vytvářet aktivní postoje ke světu, k životu.
 • Učit se tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.
 • Rozvíjet společenský a estetický vkus.