1. Seznamovací chůzka
  • Roční plán MŠ – třídní programy, plány akcí, režim dne, školní řád.
  • Hospodaření školy,organizační řád školy.
  • Stravování dětí.
  • Schválení provozu školy, uzavření o vánočních prázdninách
  • Připravované akce na 1. pololetí – plavání, fotografování
 2. Vánoční besídka
  • Shrnutí výsledků za uplynulé období.
  • Různé, diskuse.
  • Přátelské posezení s kulturním programem.
 3. Posezení u beránka
  • Ukázka výchovně vzdělávací práce s dětmi.
  • Hospodaření MŠ, stravné.
  • Uzavření MŠ o hlavních prázdninách.
  • Plán akcí pro děti a rodiče – vyhodnocení soutěže, br. závod.
  • Organizační záležitosti v jednotlivých třídách.
 4. Pracovní dílny s rodiči
  • Rukodělné činnosti dle aktuální nabídky – lektoři jsou rodiče
  • Beseda  s odborníky – dle zájmu s logopedkou, s učitelkou ZŠ, s dětskou lékařkou, …