Spoluúčast rodičů:

Rodiče jsou postupně zapojovány do života školy adaptačním pobytem jejich dítěte, různými tradičními akcemi – schůzky rodičů, besídky, společné akce s dětmi, branné závody, zavírání a otvírání lesa, ….

Stále více oblíbené jsou tzv. Pracovní dílny s rodiči, kdy lektorem je rodič a předvede i naučí ostatní svou oblíbenou činnost. Rodiče se zapojují i do probíhajících projektů, výchovně vzdělávací činnosti, mohou se kdykoliv na své dítě informovat, podívat a porovnat výsledky prací, konzultovat případné problémy s učitelkou.

Přesné termíny a informace o akcích jsou zveřejňovány na nástěnce a na webových stránkách školy.  

Plán schůzek rodičů zde

Spolupráce s partnery:

  • Základní škola Přimda – spolupořádání různých společných akcí, spolupráce při zápisu do ZŠ, vzájemné návštěvy, 1x v týdně propújčení tělocvičny v ZŠ – realizace pohybově rekreačního programu MŠ.
  • Chráněná krajinná oblast Přimda – odborné přednášky s ekologickou tématikou, praktické ukázky v učebně budovy CHKO Přimda.
  • MěÚ Přimda, SPOZ – kulturní pásmo na vítání občánků, setkání seniorů města, výroba dárků pro dříve narozené, ….
  • Spolupráce s MŠ Rozvadov – vzájemné celodenní akce s dětmi, výměna zkušeností, navázání přátelství.
  • Pedagogicko-psychologická poradna Tachov.
  • Plavecký areál Přimda – p. Langmajer.
  • Fi. Willibetz – kulturní pásmo na akce firmy, sponzoři MŠ.
  • Manželé Voitovi SRN – setkání při besídkách, sponzoři MŠ
  • Fi.Svil – dodávka medu pro děti, setkávání při besídkách, sponzoři MŠ