Charakteristika:

Prostřednictvím her v přírodě, zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu a to především prožitkovým učením, smyslovým vnímáním, experimentováním. Poznávají plody podzimu, vnímají přirozené změny v přírodě.

 • Adaptace v MŠ, seznámení s prostředím, vytváření kamarádských vztahů, klima třídy, pocit bezpečí.
 • Aktivní účast na tvorbě pravidel třídy, jejich dodržování.
 • Pozorování zkoumání, objevování souvislostí, experimentování a užívání jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
 • Vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad různými prostředky – řečovými, výtvarnými, hudebními, pohybovými, dramatickými, apod.

Očekávané výstupy:

 • Charakteristické znaky podzimu.
 • Správné pojmenování barev.
 • Zvládnout slovně hodnotit své dílo i průběh vlastní práce.
 • Nebát se využít svou fantazii, představivost a tvořivost.
 • Vzájemně spolupracovat.
 • Všímat si detailů.
 • Vnímat všemi smysly.
 • Uvědomovat si, jak se chovat v přírodě, ale i k přírodě.